Triển lãm xá-lợi Phật và Thánh chúng tại Nga

Typography

NGA: TRIỂN LÃM XÁ-LỢI PHẬT VÀ THÁNH CHÚNG TẠI  VIỆN BẢO TÀNG INTERNATIONAL ROERICH CENTRE

Sự kiện này đã thu hút hàng ngàn Phật tử và du khách từ nhiều vùng trong nước đến viếng.

“Đây là một sự kiện rất hy hữu, vì Xá-lợi thường được tôn trí trong tu viện, nên Phật tử ít có cơ hội được chiêm bái. Những viên Ngọc xá-lợi này đã gây xúc cảm sâu sắc”, ông Lyudmila Shaposhnikova, Tổng quản Viện bảo tàng Roerich Centre nói.

Theo lời thỉnh nguyện của Phật tử tại Nga, Ban tổ chức Hành trình triển lãm lưu chuyển ngọc xá-lợi đã cung tống xá-lợi Phật và Thánh Tăng đến Moscow và triển lãm tại Viện bảo tàng International Roerich Centre từ ngày 01 đến 09 - 09 - 2007.

Sự kiện này đã thu hút hàng ngàn Phật tử và du khách từ nhiều vùng trong nước đến viếng. “Đây là một sự kiện rất hy hữu, vì Xá-lợi thường được tôn trí trong tu viện, nên Phật tử ít có cơ hội được chiêm bái. Những viên Ngọc xá-lợi này đã gây xúc cảm sâu sắc”, ông Lyudmila Shaposhnikova, Tổng quản Viện bảo tàng Roerich Centre nói.

Đây là bộ sưu tập xá-lợi được xem là lớn nhất thế giới với 36 viên ngọc xá-lợi của đức Phật Thích-ca, Tôn giả Xá-lợi-phất, Tôn giả Mục-kiền-liên, Tôn giả A-nan… nhiều vị Lạt-ma Tây Tạng và Thiền sư Trung Hoa. Ngọc xá-lợi thiêng liêng này do Lạt-ma Thubten Zopa Rinpoche, giám đốc tinh thần của Dự án Di-lặc, sưu tập và được nhiều tự viện tại một số quốc gia châu Á hiến cúng để tôn thờ tại Bảo điện Phật Di-lặc.

Hành trình triển lãm lưu chuyển xá-lợi được bắt đầu từ tháng 3 năm 2001, đã triển lãm tại nhiều quốc gia trên thế giới và sẽ kết thúc vào cuối năm 2008. Bảo vật thiêng liêng này sẽ được đưa về Ấn Độ và tôn thờ tại Bảo điện Phật Di-lặc. Theo dự án, pho tượng Phật Di Lặc sẽ được tôn tạo tại Kushinagar, nơi đức Phật nhập Niết-bàn, thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Pho tượng Phật Di-lặc này sẽ được xây dựng bằng chất liệu đồng, cao 152 m, ước tính có thể tồn tại trên 1000 năm. Kinh phí dự tính ban đầu khoảng 250 triệu USD.

Theo kinh Kim Quang: “Xá-lợi là kết tinh từ công phu tu tập giới, định, tuệ, rất khó được, là phước điền tối thượng”. Ngọc xá-lợi là những viên ngọc tìm thấy trong di cốt kim thân của đức Phật và chư Tăng sau khi trà tỳ. Sau khi Phật nhập Niết-bàn, xá-lợi Phật được phân chia thành tám phần và được tôn thờ tại tám quốc gia lân cận thuộc Tiểu lục địa Ấn Độ. Trải qua bao biến thiên lịch sử, ngày nay, ngọc xá-lợi của Phật được tôn thờ và triển lãm tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Nguyên Lộc
[Tập san Pháp Luân số - 42, tr.95, 2007]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS