So sánh về cuộc đời & Tính cách của hai Bậc Vĩ Nhân:  Đức Đạt Lai Lạt Ma & Albert Einstein

Hôm nay, ngày đản sinh của đấng Trí Tuệ lại một lần nữa trở về với nhân loại.

Cuộc hành trình miên viễn của kiếp sống trầm luân sáu nẻo luân hồi đã thôi thúc rất nhiều người đi tìm những phương pháp để thoát ly khổ não.

Theo quan điểm của Phật giáo, đời sống của một con người chỉ hoàn toàn chấm dứt khi toàn thân lạnh hết.