Người khôn ngoan là người luôn thấy được cái hay cái đẹp của mọi thứ để mà học tập. Trên đời này, mọi thứ đều có những cái hay để chúng ta học theo. Biển cả cũng vậy, nó có nhiều đặc tính quý báu mà chúng ta cần phải học. Những đặc tính đó là gì?

Chiến thắng mình là một cuộc chiến vô cùng khó khăn, gian khổ.(QT)

Răng và lưỡi là hai đề tài thiền quán mà mỗi ngày và mỗi ngày tôi thực tập để nhìn sâu vào sự hiện hữu của nó trong đời sống.(TN)

Mùa đông lại vẫy tay chào/ Cho nguyên Xuân dậy bước vào cuộc chơi/