Tháng năm, nắng quái mùa hạ-cái nắng hanh hao của miền Trung khô khốc ngọn gió Lào. Mưa giông trải đều trên những vòng xe-những cơn mưa buồn tênh.