Nó và tôi là đôi bạn tri âm, hay nói đúng hơn khi tôi ra đời, nó cũng có mặt. Nó không rời tôi, tôi đi đứng, ăn uống, ngủ nghỉ thậm chí cho đến vui buồn sướng khổ, nó cũng tham dự.

Bài viết về một kỷ niệm của Hòa Thượng Thích Trí Thủ đối với Gia Đình Phật Tử.

Nhân loại ngày nay đã bước vào thiên niên kỷ mới, một kỷ nguyên toàn cầu hóa về công nghệ thông tin, nền văn minh cơ khí nhân loại phát triển tột bậc, cuộc sống vật chất đạt đến đỉnh cao.

Ngày còn bé tí tẹo, tôi thường theo bà nội đi chùa vào những ngày rằm hay mùng một Âm lịch. Ngôi chùa trong làng cách nhà tôi chừng nửa cây số.