Trên bước đường hành trình tâm linh về xứ Ấn thiêng liêng để chiêm bái Tứ Động Tâm, thông thường những người con Phật nói riêng hay du khách trên thế giới nói chung sau khi đáp máy bay tại phi trường Delhi, địa điểm viếng thăm đầu tiên sẽ là thành phố Varanasi. Nơi đây du khách sẽ được chiêm bái thánh tích Sarnath, khu vườn Lộc Uyển thiêng liêng xinh đẹp, nơi đức Phật chuyển vận bánh xe Pháp đầu tiên, bắt đầu cuộc hành trình hoằng pháp cứu khổ độ sanh và viếng thăm dòng sông Hằng thiêng liêng huyền bí. Tiếp đó cuộc hành trình tâm linh sẽ đưa mọi người viếng thăm chiêm bái thánh tích Bồ-đề-đạo-tràng (nơi đức Phật thành đạo), thánh tích Kusinagar (nơi đức Phật nhập Niết-bàn) và thánh tích Lâm-tỳ-ni (nơi đức Phật đản sanh)…

Cuộc hội thoại của mấy anh chị em huynh trưởng GÐPT trẻ A, B, C với đề tài Tứ Ðộng Tâm, chủ yếu là Bồ-đề Ðạo Tràng.(PLO)

Có người cho rằng: “Đạo Phật là đạo bi quan yếm thế. Giáo lý của Phật chỉ để cho những người già nua, bệnh hoạn mong cầu những thế giới ảo huyền.

Sau năm 1963, ảnh hưởng của Phật giáo trong quần chúng nhân dân rất lớn. Tăng Ni trong tỉnh Quảng Ngãi cung thỉnh Ôn Phước Quang làm Chánh đại diện Phật giáo tại tỉnh. Mọi Phật sự đều do các Thượng tọa, Đại đức có học vị cử nhân đảm trách.