đạo Phật đến Việt Nam theo 3 ngã đường: thủy, bộ và thủy-bộ. Trong khi đó, Giao Chỉ (old Vietnam) vốn là nơi gặp gỡ giữa hai dòng Phật giáo Nam-Bắc truyền, vì thế, ngay từ rất sớm, đạo Phật đã được “gieo hạt” trên vùng đất nầy.(TP)

Có những kiếp người trôi qua trong vô vị, để rồi khi mất đi nó theo dòng chảy của thời gian trôi  vào quên lãng, không còn ai biết đến. Nhưng lại có những kiếp người cho dù họ đã mất đi nhưng tên tuổi của họ được sử sách lưu danh muôn thuở.

Khi ta nói đến thực tại thì chỉ nhắc đến khái niệm mà thôi. Tự bản thân thực tại là cái nó đang là, đang hiện hữu, ta không diễn bày cho được.

Các bài khác …