Bằng cấp đại học tâm linh

Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

(PLO) Khi tốt nghiệp trường đại học tâm linh, người học sẽ được cấp các văn bằng tùy theo kết quả đạt được như văn bằng Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán.

Hằng bao thế kỷ qua, người học Phật đều công nhận rằng Phật giáo Nguyên thủy là nền tảng vững chắc, là tinh hoa rạng rỡ; nổi tiếng là giản dị. Vì tất cả chân pháp vạn hữu đều diễn bày thuần khiết minh bạch, không có gì phức tạp cả.

Có điều, thế giới cứ luôn mãi duy trì trong trình độ mẫu giáo. Rất ít người vươn lên đạt tiêu chuẩn cao hơn. Và những người tốt nghiệp tâm linh thì hầu như tìm kiếm trong vô vọng. Khi một người tốt nghiệp ở trường Đại học thông thường, vị đó nhận văn bằng tốt nghiệp cử nhân văn chương, tốt nghiệp cử nhân khoa học, bằng cao học, bằng tiến sĩ v.v…

Khi một người tốt nghiệp trường Đại học tâm linh, vị đó sẽ nhận văn bằng tâm linh - văn bằng Tu-đà-hoàn. Đó là bằng cấp của người nhập lưu. Người ta phải tu học cách nào để đắc quả Tu-đà-hoàn? Vị đó phải tu tập đoạn diệt niềm tin vào sự hiện hữu của một linh hồn - một linh hồn bất biến và bất diệt. Ta phải triệt phá các mối nghi ngờ nơi Phật, Pháp, Tăng, nơi Thánh giới. Ta cũng cần loại bỏ sự tin tưởng vào hiệu quả của nghi thức và cúng tế mà đức Phật đã lưu ý trước kia. Ngay khi đoạn diệt ba kiết sử đầu tiên, vị đó chứng quả Tu-đà-hoàn. Vị đó đang đi trên con đường Bát chánh, bám chặt trên đường đạo. Có phải quý vị cũng đang đi trên đường Bát chánh? Hãy tự hỏi mình câu hỏi này.

Nếu quý vị không phải là bậc Nhập lưu thì quý vị chưa đi trên Thánh đạo. Quý vị đang nỗ lực tiến tới Thánh đạo, quý vị chưa tiến đến nhưng quý vị đang bước gần đến. Một khi, quý vị thành bậc Nhập lưu, tức là quý vị đang đi trên đường đạo, quý vị sẽ chứng đạt Niết-bàn, ít nhất bảy kiếp nữa chứ không quá bảy kiếp.

Văn bằng kế tiếp là gì? Đó là quả vị Tư-đà-hàm. Vị đó dập tắt ba triền cái đầu (thân kiến, nghi kiến, giới cấm thủ) và làm yếu hai triền cái sau (tham dục và sân). Vị ấy làm yếu tham ái và sân (làm yếu đi phân nửa), quả vị Tư-đà-hàm chỉ trở lại thế gian một lần, không quá một lần.

Văn bằng vị kế tiếp là A-na-hàm. Ta đoạn diệt hoàn toàn năm triền cái một lần cuối rồi thôi. Ta đoạn diệt được ba triền cái đầu tiên, triền cái thứ tư, thứ năm - tham ái và sân. Ta đoạn diệt vĩnh viễn năm triền cái. Vị đó không bao giờ trở lại trần gian này nữa. Quý vị cũng nên nhớ rằng, hiện có nhiều vị A-la-hán trên vũ trụ này. Nếu quý vị muốn nhìn thấy họ hãy lên cõi trời Tịnh Cư. Nhờ khoa học, chúng ta có thể liên lạc với các vị A-la-hán. Chúng ta có thể nhìn thấy họ qua truyền hình. Nếu quý vị không thể thực hiện được và cũng không thể chờ đợi lâu việc cải tiến khoa học hiện đại xin hãy vui lòng qua nước Tây Tạng, vì nghe rằng có nhiều vị A-la-hán đang sống ở Tây Tạng hiện nay

Văn bằng kế tiếp nữa của trường Đại học Tâm linh là quả vị A-la-hán. Vị này đoạn diệt tất cả mười triền cái, năm triền cái đầu và năm triền cái sau. Sắc dục là tham tái sanh trong cảnh giới sắc; vô sắc dục là tham tái sanh trong cảnh giới vô sắc; kiêu mạn, trạo cử và vô minh. Ngay đến một vị A-na-hàm dù sẽ không tái sinh ở trần gian nữa, song vẫn còn kiêu mạn. Kiêu mạn là yếu điểm sau cùng của bậc đại thánh.

Một khi bạn tốt nghiệp trường Đại học tâm linh nầy, bạn mới thật sự là người tốt nghiệp. Có nhiều người mãn nguyện với bằng cấp thế tục. Họ nỗ lực thật gian khổ trong các kỳ thi để lấy bằng cử nhân văn chương, gắn liền với tên tuổi mình, nhưng đấy chỉ là những văn bằng nhất thời không tồn tại bao lâu. Sau khi đậu văn bằng Tiến sĩ, tuổi đời cũng qua mau, bạn sẽ già, sẽ chết; rồi bạn lại tái sanh, rồi lại khởi sự đến lớp mẫu giáo, rồi năm tháng chồng chất, bạn lại phải giẫm chân trên những bước đường mệt mỏi để thi cử, rồi lại đến đỉnh cao Tiến sĩ v.v… cứ như vậy mãi trong chu kỳ luân hồi đau khổ bất tận.

[Tập san Pháp Luân - số 2, tr.92]
Lược dịch: Thích Hạnh Thiền.