CBETA công bố phiên bản Đại Tạng Kinh điện tử 2006

Typography

Hiệp hội kinh điển điện tử Phật giáo Trung Hoa gọi tắt là CBETA vừa công bố phiên bản mới nhất 2006.

 

Hiệp hội kinh điển điện tử Phật giáo Trung Hoa gọi tắt là CBETA (Chinese Buddhist Electronic Text Association) vừa công bố phiên bản mới nhất, CBETA 電子佛典集成 Version 2006. Nó được xem là kho tư liệu kinh điển điện tử Phật giáo bằng chữ Hán đầy đủ nhất thế giới từ trước đến nay.

Nội dung phiên bản mới này bao gồm Đại Chánh Tạng (từ quyển 1-55, 85) và Tục Tạng chữ Vạn (từ quyển 54-88), tổng cộng gần 100 quyển, hơn 100 triệu chữ Hán. Đây là thành quả 8 năm tận lực thực hiện công tác điện tử hóa kinh điển Phật giáo của CBETA kể từ ngày thành lập 15/2/1999.

CBETA đã hoàn thành kế hoạch nhập liệu, đối chiếu, chú thích, xử lý chữ khuyết, hiệu đính… Đại Tạng Kinh. Riêng Tục Tạng chữ Vạn dự định sẽ hoàn thành việc nhập liệu vào cuối Xuân năm tới. 

Cho đến nay, Đại Tạng Kinh với tập hợp toàn bộ giáo pháp của Phật giáo mà CBETA đã phát hành đã có hơn mười vạn CD Đại Tạng Kinh điện tử và vô số lượt tải xuống từ địa chỉ website www.cbeta.org đã có ảnh hưởng rất lớn đến các giới Phật giáo và các nhà nguyên cứu Phật học.

Để kỷ niệm 8 nằm thành lập, đồng thời công bố phiên bản điện tử Đại Tạng Kinh tập thành mới nhất và đề ra kế hoạch họp tác phát triển cách đánh dấu mới của Đại Tạng Kinh điện tử CBETA đã cử hành lễ chu niên tại Đài Bắc vào ngày 18/02/2006 vừa qua. Tham dự lễ này có các đơn vị thuộc Đại học Trung Ương, ĐH. Huyền Trang, Sở nghiên cứu Phật học Trung Hoa Pháp Cổ Sơn, Học viện Phật học Hương Quang, HV. Phật học Viên Quang, HV. Phật học Phước Nghiêm và Hoa Nghiêm Liên Xã tham dự.

Pháp sư Huệ Mẫn, chủ tịch hiệp hội đã bày tỏ dự kiến vào dịp lễ chu niên lần thứ 10 sẽ tổ chức Hội nghị Quốc tế nhằm  nâng CBETA lên tầm Quốc tế.

Kim Phụng
[Tập san Pháp Luân - số 25, tr.94, 2006]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS