Tập san Pháp Luân - số 25

Typography

Trong số này:

#Tác giảTiêu đềTrang
1  TT. Thích Đức Thắng  Thinh văn  03
2  Minh Đức TTA  Sát na lục bát (thơ)  09
3  Thuần Hiếu  Vài nét về Phật giáo Lý - Trần  10
4  Đạo Sinh  Chuyển hóa tâm thức  16
5  Diệu Trân  Đốn củi gánh nước  24
6  TT. Thích Thái Hòa  Đặc tính của Chánh pháp  25
7  Nguyễn Duy Nhiên  Thiền Phật giáo và tâm thức học  32
8  Khải Tuệ  Quảng Nghiêm thiền sư và bài kệ thị tịch  39
9  Khôi Nguyên  Hư ảo - Chiều vắng (thơ)  44
10  Biển Xanh  Tiểu sử đức Đạt-lai Lạt-ma thứ V  45
11  Nguyên Liên  Săn sóc cha mẹ khi già bệnh  54
12  Minh Thạnh  Khai thác công nghệ truyền hình phục vụ hoạt động hoằng pháp  59
13  Lam Khê  Nơi dòng sông đi qua  66
14  Phổ Đồng  Mất Mẹ (thơ)  72
15  Tâm Nguyên  Trao đổi kinh nghiệm ăn chay trường  75
16  Tâm Minh  Lá thư tu học ké  79
17  Mặc Không Tử  Mộng (thơ)  89
18  Minh Nguyên  Có bi quan không khi nói đời là bể khổ?  90
29  Kim Phụng  CBETA công bố phiên bản Đại Tạng Kinh điện tử 2006  84
20  Thanh Quang  Các thủ bản kinh điển Phật giáo được xác định có niên đại từ thế kỷ thứ I  95
21  Thanh Quang  Tu viện lớn nhất nước làm lễ khánh thành tại Tân-gia-ba  96
     (nhạc)  

 

[Tổng mục Tập san Pháp Luân]