Tập san Pháp Luân - số 4

Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Trong số này:

#Tác giảTiêu đềTrang
1  TT. Thích Đức Thắng Để trở thành người Phật tử tại gia  
2  HT. Thích Đức Chơn Niệm hương hay Niêm hương  
3  Tâm Phương Đề nghị thuyết phân kỳ Phật giáo Việt Nam  
4  Long Tường Đại Ca-diếp (tt)  
5  Ỷ Thu Am Người Phật tử tại gia  
6  Trí Nguyệt  Tam bảo - nơi nương tựa vững chắc của loài người  
7  Thụy Khuê  Ý nghĩa lạy sáu phương  
8  Thích Đồng Thành Luận giải về giấc mộng: Từ Áo nghĩa thư đến Duy thức học (tt)  
9  Tịnh Lạc  Ngọn đèn vô tận  
10  Lam Yên  Bi - Trí: hai yếu tố quan trọng quyết định cuộc đời  
11  Quảng Anh  Ảnh hưởng của nghệ thuật Hy Lạp lên nét điêu khắc ban đầu của Phật giáo  
12  Thích Tâm Tịnh  Lợi ích chữa bệnh trong thiền quán  
13  Minh Đức Triều Tâm Ảnh  Cửa sài cột lại (thơ)  
14  Thiện Thệ  Đôi cánh thiên thần (thơ)  
15  Kiều Thiện  Tôi xin làm (thơ)  
16  Thông Nhã  Vô đề (thơ)  
17  Tuệ Giác  Ngược dòng thời gian (thơ)  
18  Tuệ Châu  Vô đề (thơ)  
19  Viên Chi  Tản mạn tháng Năm  
20 Phiêu Bồng  Đọc thơ Thái Tú Hạp  
21  Nhật Thanh  Nó và Tôi  
22  Thị Nguyên  Hồi ký: Cò và Quạ  
23 Quang Sơn Chuyện tiền thân nàng Thiện Sinh  
24 Tâm Minh Ăn chay và ăn mặn  
25 TV. Nam Mô Đừng trụ lục trần mà sanh Tâm  
26 Từ Quang Ấn độ đang chuẩn bị kế hoạch cho tượng Phật cao nhất thế giới  
27 Huyền Châu Chùa Báo Ân, di sản văn hóa Phật giáo Việt Nam  
28 Yến Nhi Hội nghị toàn cầu của các nhà lãnh đạo tôn giáo lớn trên thế giới  

Cần cầu Thiện tri thức, thân tâm đừng sanh mệt mỏi. Thấy Thiện tri thức, đừng sanh lòng nhàm chán. Học hỏi với Thiện tri thức, đừng sợ khó nhọc. Gần gũi Thiện tri thức đừng thối lui; cúng dường Thiện tri thức đừng cho gián đoạn. Tùy thuận theo lời dạy dỗ của Thiện tri thức mà tu tập, đừng khởi tâm chống trái. Những công đức của Thiện tri thức, đừng sanh lòng nghi. Khi Thiện tri thức diễn nói, phải quyết định mở cửa lòng trong sáng mà nghe kỹ. Nhân thấy Thiện tri thức tùy thuận theo hạnh phiền não, đừng sanh lòng hiềm quái.

Lời Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm