Đại an toàn

Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Bạn muốn có đại an toàn của thân, bạn phải cẩn trọng từng động tác đi, đứng, nằm, ngồi và làm việc của thân.

 

Bạn muốn có đại an toàn của thân, bạn phải cẩn trọng từng động tác đi, đứng, nằm, ngồi và làm việc của thân.

Bạn muốn có đại an toàn của lời nói, bạn phải cẩn trọng từng lời nói của mình, khi phát ra đối với bất cứ ai, dù đó là người nhỏ hơn mình, hay dù đó là một trẻ thơ.

Và bạn muốn có đại an toàn của tâm ý, thì bạn phải cẩn trọng từ những cách nhìn, cách nghe và cách suy nghĩ của bạn.

Bạn nhìn và nghe không chính xác, khiến cho bạn suy nghĩ và hiểu biết vấn đề lệch lạc.

Do nhìn, nghe và hiểu không chính xác, nên lời nói và hành động của bạn tạo nên nhiều lầm lỗi, gây ra khổ đau cho người khác và làm thiệt hại phước đức của chính bạn.

Vậy, muốn đạt tới đại an toàn trong đời sống, bạn không phải chỉ cẩn trọng từng bước chân đi, mà bạn phải cẩn trọng ở nơi cách nghe, cách nhìn, cách suy nghĩ và cách hành xử của bạn.

Nếu bạn nghĩ nhiều về cái của bạn và những thành quả của bạn, thì một mảy may an toàn nơi bạn còn không có, huống gì là đại an toàn. Cẩn trọng từng bước chân đi chưa là gì của sự an toàn đâu bạn nhé! Đại an toàn chính là tâm ý của bạn lắng trong, điều đó bạn tự ngẫm nghĩ mà xem!

Thích Thái Hòa
[Tập san Pháp Luân - số 21, tr.35, 2006]