Tập san Pháp Luân - số 26

Typography

Trong số này:

#Tác giảTiêu đềTrang
1  TT. Thích Đức Thắng  Mười hai nhân duyên  03
2  Trúc Phương  Bụt muôn đời hiện hữu (thơ)  10
3  TT. Thích Thái Hòa  Đức Phật thị hiện đản sanh  12
4  Lam Yên  Ý nghĩa Đản sanh  19
5  Khôi Nguyên  Đản sanh (thơ)  25
6  Thích Đồng Thành  Niên đại đản sanh của đức Phật  26
7  Khải Tuệ  Giới trẻ và giới tửu  35
8  Trần Lan Chi  Trang trí trong kiến trúc truyền thống  41
9  Tôn Nữ Hỷ Khương   (thơ)  47
10  Trung Phong  Phật giáo với thiên nhiên  48
11  Minh Thạnh  Các Tôn giáo bạn đã khai thác truyền hình như thế nào?  53
12  Lam Khê  Con đường hoa đạo  64
13  Nguyên Quy  Lẩn Thẩn Một Dòng Sông của Minh Đức Triều Tâm Ảnh  70
14  Tâm Minh  Kính mừng Phật đản  76
15  Phước Tịnh  Voi Mahiramok và nhà thông thái (truyện tranh)  82
16  Thích Hạnh Thiền  Bài học từ ngụ ngôn xưa  85
17  Tuệ Giác  Phương pháp lễ Phật và quán tưởng  88
18  Tuệ Quán  Ý nghĩa bảy bước chân  89
29  Nguyễn Chính  Ấn Độ: Thỉnh nguyện thư yêu cầu chính phủ Ấn Độ công nhận ngày Phật đản là ngày lễ chính thức của quốc gia  92
20  D. de Miscault  Các nghệ sĩ Trung Quốc thể hiện hình tượng Quán Thế Âm Bồ-tát trên sân khấu múa Ba-lê  94
21  Đức Dũng  Đản sanh (nhạc)  

[Tổng mục Tập san Pháp Luân]