Đản sanh

Typography

Ngày hôm qua thế gian là vũng tối/ Chúng sinh chìm trong bể đắm ly tâm/ Đời ảo vọng lái con thuyền tâm tưởng/ Đi xa bờ bến ngộ của nhân sinh

 

Ngày hôm qua thế gian là vũng tối
Chúng sinh chìm trong bể đắm ly tâm
Đời ảo vọng lái con thuyền tâm tưởng
Đi xa bờ bến ngộ của nhân sinh
 
Ngày hôm nay hoa Vô Ưu bỗng nở
Con chim buồn nay nhảy nhót vui ca
Cây khô héo nay lại xum xuê lá
Thế gian mờ nay tỏa sáng hân hoan
 
Người đã đến mang theo niềm giải thoát
Phá tan tành mộng mị với chiêm bao
Vô lượng tâm ai ơi hãy nắm giữ
Mở con đường đi đến cõi lòng nhau
 
Mặt hồ lặng nay cuốn trào vội vã
Dâng cho đời giọt nước mát thân tâm
Còn đâu nữa bụi trần đầy hoen ố
Đọng trên cành những giọt thật trắng trong.

Khôi Nguyên
[Tập san Pháp Luân - số 26, tr., 2006]

 

Ngày hôm qua thế gian là vũng tối
Chúng sinh chìm trong bể đắm ly tâm
Đời ảo vọng lái con thuyền tâm tưởng
Đi xa bờ bến ngộ của nhân sinh
 
Ngày hôm nay hoa Vô Ưu bỗng nở
Con chim buồn nay nhảy nhót vui ca
Cây khô héo nay lại xum xuê lá
Thế gian mờ nay tỏa sáng hân hoan
 
Người đã đến mang theo niềm giải thoát
Phá tan tành mộng mị với chiêm bao
Vô lượng tâm ai ơi hãy nắm giữ
Mở con đường đi đến cõi lòng nhau
 
Mặt hồ lặng nay cuốn trào vội vã
Dâng cho đời giọt nước mát thân tâm
Còn đâu nữa bụi trần đầy hoen ố
Đọng trên cành những giọt thật trắng trong.

Khôi Nguyên
[Tập san Pháp Luân - số 26, tr., 2006]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS