Cảm niệm Ngày Phật đản

Typography

Từ quá khứ đến vị lai vĩnh cửu/ Cõi nhân gian còn mãi bóng từ bi

Từ quá khứ đến vị lai vĩnh cửu
Cõi nhân gian còn mãi bóng từ bi
Một buổi sáng trong ngàn đời hi hữu
Phật hiện thân từ tự thể mâu ni.

Tám mươi năm, từ Lumbini thị hiện
Đến Rusinàrà thị tịch - Niết-bàn
Dòng sinh diệt dẫu thấy rằng có khác
Thì Như Lai vẫn không đến không đi.

Vẫn truyền rộng đạo yêu thương, vô ngã
Mặc thời gian suy thịnh đến bao lần
Vẫn còn đó những tàng kinh vô giá
Giúp loài người tu học để thăng hoa.

Thông Nhã.
[Tập san Pháp Luân - số 2, tr.74]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS
Để xem bài mới đăng trên Pháp Luân, quý vị và các bạn hãy ghi Tên, Email vào các ô dưới đây rồi nhắp vào Subscribe đặt nhận. BBT sẽ sớm gửi thông báo.