Tập san Pháp Luân - số 24

Typography

Trong số này:

#Tác giảTiêu đềTrang
1  TT. Thích Đức Thắng  Bồ-tát  03
2  Tâm Lạc  Vài suy nghĩ khi đọc truyện Quan Âm Thị Kính  11
3  Tôn Nữ Hỷ Khương  Giọt nước cành dương (thơ)  18
4  TT. Thích Thái Hòa  Mang nghiệp đi về  19
5  Đạo Sinh  Ý chí và hành động trong Phật giáo  25
6  Tuệ Nguyên  Xuân tự do (thơ)  35
7  Biển Xanh  Tiểu sử đức Đạt-lai Lạt-ma thứ IV  36
8  Phương Thảo  Bàn về chiếc mo cau  42
9  Nguyên Hiệp  Những ngày tháng đông giá  53
10  Liên Thao  Tình ngoại (thơ)  59
11  Trí Không  Mộng và thực  61
12  Người ăn chay  Trao đổi kinh nghiệm ăn chay trường  65
13  Hạnh Phương  Núi (thơ)  70
14  Tâm Minh  Hạnh nguyện Quán Thế Âm  71
15  Phước Tịnh  Nguyên nhân Devadatta căm thù đức Phật (truyện tranh - tt)  81
16  TT. Thích Hạnh Thiền  Đáp án vui Xuân Phật ngắn Phật dài  85
17  Tuệ Giác  Niệm Phật cầu sanh Tịnh độ (tư vấn)  89
18  Lê Thanh  Khai quật được các pho tượng đức Phật Tk X tại Ấn Độ  92
29  Hoàng Phi  Lễ kỷ niệm Phật lịch 2550 tại Bodhgaya  94
20  Khải Tuệ  Điện ảnh hóa Tam tạng kinh điển tại Thái Lan  96
21     (nhạc)  

 

[Tổng mục Tập san Pháp Luân]