Xuân tự do

Typography

Xuân là sức sống trong ta/ Bình an thuở trước mượt mà thuở sau.


Xuân là sức sống trong ta,
Bình an thuở trước mượt mà thuở sau.
Mặc cho đời có bể dâu,
Con chim vẫn hót trên đầu cành cây.
Mặc cho mưa gió phủ đầy,
Cánh chim hồng hạc vẫn bay trên trời.
Xuân về tâm ý dạo chơi,
Xuân là tất cả vạn đời tự do.

Tuệ Nguyên
[Tập san Pháp Luân - số 24, tr.35, 2006]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS