Tập san Pháp Luân - số 7

Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Trong số này:

#Tác giảTiêu đềTrang
1  TT. Thích Đức Thắng  Tứ đế (tt)  03
2  Trí Lộc  Cuộc đời và ánh đạo của Tôn giả Sàriputta (tt)  
3  TT. Thích Thái Hòa  Đùa chơi với khổ  
4  Hướng Thiên  Tìm hiểu về nghiệp  
5  Hoàng Nguyên  Một vài suy nghĩ về luật nghiệp báo  
6  Nguyễn Tường Bách  Hương sen  
7  TT. Thích Hạnh Thiền  Đường Tăng trong tâm ta  
8  Nhuận Châu  Tương quan giữa Du-già hành tông và Hoa nghiêm tông (tt)  
9  Nguyên Châu  Đối mặt với quỷ thần ở trong bạn: Một bức tranh kỳ ảo  
10  Ngọc Hân  Mười năm (thơ)  
11  Tuệ Giác  Lối về (thơ)  
12  Vĩnh Thi  Chân nguyên (thơ)  
13  Quang Tuệ  Xuân cảm (thơ)  
14  Mặc Không Tử  Núi và biển (thơ)  
15  Kim Hoa  Nói với anh cùng tử  
16  Trí Nguyệt  Chiếc áo mẹ may  
17  Tâm Phương  Trung tâm Phật giáo Luy Lâu - Sự thành hình và phát triển  
18  Quang Sơn  Đào giếng giữa sa mạc (chuyện tiền thân)  
29  Nguyễn Phước  Sa-di đuổi quạ (tt)  
20  Tâm Minh  Tụng kinh, trì chú, niệm Phật  
21  Liên Sơn Trung Nhân  Thư gửi Duy Ma Hoàng Anh  
22  Tin tức  Hollywood chuẩn bị thực hiện bộ phim về cuộc đời đức Phật  
23    Toàn thân xá-lợi  
24    Lòng tri ân của tuổi thơ dành cho Đức Đạt Lai Lạt Ma  
25     (nhạc)  b3


Lời Phật dạy:

“Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào mà không biết như thật Thánh đế về khổ này, không biết như thật Thánh đế về sự tập khởi của khổ này, không biết như thật Thánh đế về sự diệt tận của khổ này, không biết như thật Thánh đế về con đường đưa đến sự diệt tận của khổ này, các Sa-môn, Bà-la-môn ấy chẳng phải là Sa-môn của Sa-môn, là Bà-la-môn của Bà-la-môn. Những người ấy, đối với nghĩa của Sa-môn, nghĩa Bà-la-môn, không thể trong đời hiện tại tự tri tự tác chứng rằng: ‘Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.’

Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào mà biết như thật Thánh đế về khổ này, biết như thật Thánh đế về sự tập khởi của khổ này, biết như thật Thánh đế về sự diệt tận của khổ này, biết như thật Thánh đế về về con đường đưa đến sự diệt tận của khổ này, thì nên biết các Sa-môn, Bà-la-môn ấy chính là Sa-môn của Sa-môn, là Bà-la-môn của Bà-la-môn; những người ấy, đối với nghĩa của Sa-môn, nghĩa Bà-la-môn, trong đời hiện tại tự tri tự tác chứng rằng: ‘Ta, sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã lập, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa.’

Cho nên, này các Tỳ-kheo, đối với bốn Thánh đế hiện quán, nên khởi lòng mong muốn hơn lên, tinh cần, nỗ lực, phương tiện tu học. Những gì là bốn? Đó là Khổ Thánh đế, Khổ tập Thánh đế, Khổ diệt Thánh đế, Khổ diệt đạo tích Thánh đế.”

(Trích: Tạp A-hàm, TT. Thích Đức Thắng việt dịch)