Miền sương lạnh

Typography

Ta! lữ khách rong chơi miền hoang dã

Bỏ ước mơ cùng năm tháng đi hoang

Đêm ngồi xuống bên triền non sương lạnh

Vầng trăng nghiêng che kín một ngày dài.

 

Ta! lữ khách rong chơi miền hoang dã

Bỏ ước mơ cùng năm tháng đi hoang

Đêm ngồi xuống bên triền non sương lạnh

Vầng trăng nghiêng che kín một ngày dài.

Châu Giang
[Tập san Pháp Luân - số 46, tr.49, 2007]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS