Khai bút đầu năm (Tây)

Typography

Hồ trường rót hết hay chưa,
Nửa lưng chén cạn, nửa chừa mai sau…


Từ buổi ra đi tìm cuộc sống
Cứ mỗi Xuân về nhớ cố hương
Phong Châu lạc tích buồn trăm trứng
Man mác hồn quê giữa mộng thường
 
Chiều nay cứ ngỡ Ba Mươi Tết
Ngó bóng Ta-bà đón lịch Tây
Súng Mỹ Giao Thừa như pháo Việt
Quê Người, quê Mẹ đón ai đây
 
Một năm cũng chỉ mười hai tháng
Sớm tối trời trăng cũng một ngày
Bên nớ, bên ni còn lận đận
Đói nghèo, sang cả có ai hay
 
Rủ nhau dăm đứa chiều khai hội
Đất Mỹ nhớ nhà nhắm rượu cay
Gái Xuân Nguyễn Bính ngây ngây hát
Sài Gòn thuở ấy tình ca say
 
Mặc ai khai hỏa ta khai rượu
Nhà văn khai bút gió khai trầm
Mở tung cánh cửa không rào giậu
Lối vào không ngõ nẻo khai tâm!

Trần Kiêm Đoàn
[Tập san Pháp Luân - số 46, tr.26, 2007]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS