Toàn cảnh

Typography

Ước chi lời nguyện của lòng
Giữ gìn em chút tóc bồng bềnh thu
Ô hay! Vườn lá sân chùa
Có khi là những đón đưa luân hồi

 

Ước chi lời nguyện của lòng
Giữ gìn em chút tóc bồng bềnh thu
Ô hay! Vườn lá sân chùa
Có khi là những đón đưa luân hồi
Có khi tôi cũng bồi hồi
Vàng như chiếc lá cút côi giữa đời
Ước chi rộn rã cõi người
Là lời chim hót thuở mời gọi em
Thuở em là bóng đỗ quyên
Qua vùng quên lãng rớt mềm mại thơ
Có khi tôi cũng lem mờ
Trước gương hiện ảnh của tờ Tâm Kinh

Pháp Hiền
[Tập san Pháp Luân - số 46, tr.65, 2007]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS