Tự vấn

Typography

Ta là ai giữa muôn loài?
Ta là ai giữa non đoài trăng sa?
Thuyền neo bến dải Ngân Hà
Mỏi tay lần kiếm bao la vĩnh hằng

 

Sắc-không tám nẻo đi về
Con thuyền vô trạo tứ bề tịch liêu
Nghìn trùng lau lách đìu hiu
Chừng như phách lạc hồn xiêu mấy mùa

Ta là ai giữa muôn loài?
Ta là ai giữa non đoài trăng sa?
Thuyền neo bến dải Ngân Hà
Mỏi tay lần kiếm bao la vĩnh hằng

Giật mình thét hỏi vầng trăng
Mái tranh cố lí còn chăng lối về
Ta từ trong cõi u mê
Oằn vai gánh nửa lời thề oan khiên

Lối mòn dẫn tới trăm miền
Cỏ cây cũng khắc khoải niềm sắc-không
Thực hư bảy sắc cầu vồng
Xa trông thấy có lại gần thấy không

Thà như một chiếc lông hồng
Ngàn năm nhẹ gót phiêu bồng lãng du
Bay cao trên đỉnh phù du
Tử sinh vô niệm-mặc dù vọng chơn.

Bích Nhãn Hồ
[Tập san Pháp Luân - số 45, tr.37, 2007]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS