Trà ca

Typography

Chạy quanh cồn bãi bao giờ
Bụi mờ gió tạt mấy bờ cỏ hoa
Chuông chùa dừng bước ngân nga
Trà xanh vườn cũ nắng hòa sương mai.

 

1.
Chạy quanh cồn bãi bao giờ
Bụi mờ gió tạt mấy bờ cỏ hoa
Chuông chùa dừng bước ngân nga
Trà xanh vườn cũ nắng hòa sương mai.

2.
Nhịp cầu tơ tóc bước qua
Sương tan mặt nước khói hòa chân mây
Chén trà chan chứa đôi tay
Sông xưa bến cũ lòng đầy trăng soi.

3.
Bụi rơi từ tóc xuống tai
Sương lăn qua mắt rớt ngoài hư không
Lung linh gương lược như lòng
Trà xanh điệu thở hòa trong hương trời.

Phạm Thư Cưu
[Tập san Pháp Luân - số 45, tr.61, 2007]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS