Lật trang đời

Typography

Lật trang đời thoảng mùi hương rất cũ/ Cánh đồng trơ rơm rạ cũng lên men/ Chim từng đàn hoang vu không chốn nghỉ/ Sải cánh chiều níu nắng chạy vào đêm

 

Lật trang đời thấy mùa thu rất cũ   
Nẻo đường xa lá đã trải bạc màu
Con sông nhỏ hai bờ chỉ một bến
Bước qua rồi cũng chẳng biết về đâu?

Lật trang đời thoảng mùi hương rất cũ
Cánh đồng trơ rơm rạ cũng lên men
Chim từng đàn hoang vu không chốn nghỉ
Sải cánh chiều níu nắng chạy vào đêm

Lật trang đời nghe âm ba câu hát
Len lỏi theo mấy nhịp tế bào tim
Vỡ hư vô bao nẻo đường hồ hải
Nói rất nhiều hố thẳm vẫn lặng thinh!

Lật trang đời vén tìm bức tranh cũ
Những mảng màu loang lổ dáng dung nhan
Xác ký ức cháy bập bùng ngọn lửa
Cháy điên cuồng chẳng cháy nổi thời gian...

Chơn Quán
Tập san Pháp Luân - số 75, tr71, 2010]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS