Niềm Tĩnh Lặng

Typography


Yêu người mơ thấy Phật/ Ngưỡng Phật thấy ngần xinh/ Ba mươi hai tướng tốt/ Từng giây phút đản sinh

 

Bên đài hoa sen trắng
Trông thấy ánh đạo vàng
Bên niềm vui tĩnh lặng
Thấy Phật tỏa hào quang

Yêu người mơ thấy Phật
Ngưỡng Phật thấy ngần xinh
Ba mươi hai tướng tốt
Từng giây phút đản sinh

Mỗi tay chấp hoa sen
Mỗi vào chùa mô Phật
Ngập ngụa giữa bùn đen
Mỗi thăng hoa diệu mật

Cứ mỗi mùa khánh đản
Quán niệm Phật trong mình
Lâm-tỳ-ni bỉ ngạn
Hoa ưu đàm ngần xinh

Phật trỏ tay chỉ trời
Trời xanh biếc khơi vơi
Phật mỉm cười trỏ đất
Đất nâu bỏng rạng ngời

Phật hóa thân em bé
Tim mẹ ngát hương thiền
Phật hóa thân con trẻ
Vua Cha mừng lòng  yên

Thầm nghe giữa lòng mình
Mười phương Phật đản sinh
Kia hình hài máu mủ
Thảy thảy đều quang vinh

Thầm nghe tôi là em
Lắng nghe em là mẹ
Mỗi mỗi là hoa sen
Mưa lâm thâm lá hẹ

Bên đài hoa sen trắng
Lại thấy vương miện vua
Chuyển luân vương tối thắng
Ngoài được mất hơn thua

Đức Vua Pháp dạy mình
Tứ đại thực lá xinh
Năm uẩn mà tối thắng:
Vì vậy: Phật đản sinh

Thầy Ba Cõi hằng khuyên
Mười phương thuần tịnh độ
Niệm Phật – tự phòng hộ
Pháp tánh hiện chân nguyên

Bên đài hoa sen trắng
Thấy bản thể chân như
Nghe pháp âm thù thắng
Hùng lực đại bi từ.

Hạnh Phương
[Tập san Pháp Luân - số 74, tr90, 2010]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS