Nụ cười Phật tính

Typography

Cái gì khiến cho em hiện hữu/ Biết vui biết buồn và biết thương yêu ?/ Có phải chăng là cái Tâm vi diệu/ Chiếu suốt ngày đêm suốt tháng năm qua ?

 

Gần ba nghìn năm mới đó vèo qua
Mà vẫn còn đây nụ cười của Phật
Như thầm nhắc một điều duy nhất
Rằng em hãy về với cái chính em
 
Cái gì khiến cho em hiện hữu
Biết vui biết buồn và biết thương yêu ?
Có phải chăng là cái Tâm vi diệu
Chiếu suốt ngày đêm suốt tháng năm qua ?
 
Dù trọn đời hay tới muôn thu
Thì em vẫn quần quanh theo tâm thức
Em vẫn luân hồi trong vòng nghiệp lực
Gieo nhân gì thì quả nấy em ơi !
 
Đêm tháng Tư trăng rằm lên sáng sủa
Xua đi ngàn u ám tham si
Chợt bừng dậy đáy lòng Chân Thiện Mỹ
Một nụ cười Phật Tính giữa nhân sinh

Tâm Nhiên
[Tập san Pháp Luân - số 74, tr49, 2010]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS