Mùa hoa Đàm nở

Typography

Bụt tắm vô ngã/ Từ hạnh đại bi/ Diệt tham sân si/ Nơi từng bản chất/ Của muôn sinh vật/ Trong kiếp luân hồi

 

Lại một niềm vui
Hoa Ưu đàm nở
Vầng trăng rạng rỡ
Soi bóng trần gian
Nhân loại sang trang
Trải lòng hỉ xả…

Bụt tắm vô ngã
Từ hạnh đại bi
Diệt tham sân si
Nơi từng bản chất
Của muôn sinh vật
Trong kiếp luân hồi

Để được làm người
Tu thân tích đức
Mai sau thành Bụt
Nở thắm hoa Đàm
Hương khắp thế gian
Loài hoa bất tử.

DZạ Lữ Kiều
[Tập san Pháp Luân - số 74, tr21, 2010]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS