Trên đỉnh phù vân

Typography

Cao ngất Yên Tử đỉnh/ Đá núi chập chùng mây/ Bốn mùa trong tĩnh mịch/ Hang mây sương phủ dày...

 

Cao ngất Yên Tử đỉnh
Đá núi chập chùng mây
Bốn mùa trong tĩnh mịch
Hang mây sương phủ dày

Nửa đời phong trần khách
Lên non nằm ngủ say
Giữa đất trời đại định
Bẵng quên bao tháng ngày.

Mặc Không Tử
[Tập san Pháp Luân - số 71, tr93, 2009]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS