Tâm Xuân

Typography


Hoa lã cánh mừng mai hửng nắng/ Chim buông tiếng ngợi sớm tan sương/ Thơ Xuân náo nức truyền tâm cảm/ Hạnh phúc thanh thơi vạn nẻo đường.

 

Đúng hẹn… đất trời rộng bốn phương
Bút gieo câu chữ tự tình vương
Môi em hé nụ duyên Từ Thị
Lòng mẹ thơm nguồn giải thoát hương

Hoa lã cánh mừng mai hửng nắng
Chim buông tiếng ngợi sớm tan sương
Thơ Xuân náo nức truyền tâm cảm
Hạnh phúc thanh thơi vạn nẻo đường.

Hạnh Phương
[Tập san Pháp Luân - số 71, tr79, 2009]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS