Đêm trên sông thơm

Typography

“Ánh giai bích thủy tự xuân sắc..”/ Thuyền qua Linh Mụ / Ngát  / Thiền thơ...

 

“Ánh giai bích thủy tự xuân sắc..”
Thuyền qua Linh Mụ
Ngát 
Thiền thơ
Lao xao sóng vỡ đôi bờ
Man man đỉnh Ngự
Mơ hồ
Chân mây
Hồn thiêng cổ tự
Ngất ngây
Dấu xưa còn đó
Kết dày giọt sương
Cung đàn lạnh
Tiếng tơ vương
Ngân lên
Nửa khúc
bỗng dưng
nghẹn lời
Miệt mài theo ánh trăng khơi
Hốt nhiên tỉnh giấc
Cuộc đời 
Sắc… Không.

Song Nguyên
[Tập san Pháp Luân - số 71, tr34, 2009]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS