Xuân yêu thương

Typography

Hai nghìn năm đâu chẳng là cõi tạm/ Trần gian kia có gì để vấn vương ?/ Mặt đất này đến rồi đi thoáng chốc/ Nên sống thì như khói chết như sương...

 

Hai nghìn năm đâu chẳng là cõi tạm
Trần gian kia có gì để vấn vương ?
Mặt đất này đến rồi đi thoáng chốc
Nên sống thì như khói chết như sương

Hai nghìn năm khắp dọc đường quán trọ
Có hề chi mưa nắng ngợp hồn Xuân
Yêu cuộc lữ về làng quê phố thị
Mến thiên nhiên lội xuống biển lên rừng

Hai nghìn năm đẫm phong trần cát bụi
Đắm say lòng khiêu vũ khúc tình không
Bồng tênh quá giữa ba ngàn thế giới
Cười tiêu dao qua ngày tháng tang bồng

Hai nghìn năm hay bốn nghìn năm cũng vậy
Kiếp phù du đủ thấu suốt muôn chiều
Cùng nhập cuộc nhưng mà không dính mắc
Chẳng chốn về ngoài một nẻo Thương Yêu

Tâm Nhiên
[Tập san Pháp Luân - số 71, tr20, 2009]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS