Dấu hài thiên thu

Typography

Đêm chừ về tới Cố đô/ Chân buông sái nhịp thẫn thờ trước sau/ Vầng trăng ướt lạnh trên đầu/ Đôi tay lệ đẫm khóc sầu tử sinh

 

Đêm chừ về tới Cố đô
Chân buông sái nhịp thẫn thờ trước sau
Vầng trăng ướt lạnh trên đầu
Đôi tay lệ đẫm khóc sầu tử sinh
Thu vàng tắt một bình minh
Cõi này Hương Ngự khuất hình hài ai
Ôi, sông tịch lặng mô hay
Ôi, trời mây xám giăng đầy cô liêu!
Lòng con nhuộm tím một chiều
Giữa sông núi dựng tiêu điều hồn thơ
Bút nghiên khô cứng ơ thờ
Cỏ cây rũ bóng chong chờ tay quen
Châu Lâm trăng lặn giữa thềm
Nửa đêm nến đỏ sau rèm trơ vơ
Dẫu người đi, lạnh hư vô
Chữ còn phong lãng bến bờ nhân gian
Tình Thầy, trăng sáng Hương giang
Đức Thầy, quãng đại lấp tràn khứ lai
Thầy đi, chỉ một lần này
Xưa sau in đậm dấu hài Thiên Thu

Hoàng Đức
[Tập san Pháp Luân - số 58, tr82, 2009]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS