Nối nhịp cung đàn

Typography


Non như như/ Nước như như/ Trăng vàng cô lẻ/ tạ từ khúc ru...

 

Non cao cao
Nước xa xa
Tiếng đàn dư vọng
âm ba sóng lòng

Mây thong dong
Gió trong trong
Ta đi
Ai
khẩy tiếng lòng
tiễn đưa
Nắng hồng đổ bóng đang trưa
Mà sao khúc nhạc
trút mưa
đáy hồn!

Ruổi rong
Ta
chốn bụi hồng
Ai về
tấu khúc:
Hư không biến dời

Đắm chìm
Ta
giữa đầy vơi
Ai về
tấu khúc:
Trần đời huyễn vinh

Lạc loài Ta
bước vô minh
Nghẹn ngào khúc tấu:
Sắc tình
viễn hư

Non như như
Nước như như
Trăng vàng cô lẻ
tạ từ khúc ru

Mây như thu
Gió như thu
Tình tang đàn hỡi
Gió ru… tơ lòng!
Bá Nha đập vỡ cung đàn
So dây Ai nối
nhịp nhàng tiếng tơ!

Trúc Khê
[Tập san Pháp Luân - số 56, tr88, 2009]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS