Thư pháp

Typography

Họa – tình – thơ – trúc – trăng – hoa!/ Lung linh vi diệu, hài hòa ánh quang/ Thuyền từ nương sáng lên ngàn/ Ngược xuôi thẳng hướng bến vàng bờ xưa!

 

Vung tay múa chữ chơi vui
Rắn – mềm, thô – tế, tiến – lùi ngữ ngôn
Thấp – cao, sương khói chập chờn
Nổi – chìm ẩn hiện, mây vờn bóng qua

Họa – tình – thơ – trúc – trăng – hoa!
Lung linh vi diệu, hài hòa ánh quang
Thuyền từ nương sáng lên ngàn
Ngược xuôi thẳng hướng bến vàng bờ xưa!

Chừng… nghe điệu lạc, âm thừa
Lắng lòng ngồi ngắm bốn mùa mây bay
Thênh thang đêm chuyển sang ngày
Hình câu, bóng chữ rụng đầy như sao.

Trần Huệ Hiền
[Tập san Pháp Luân - số 68, tr49, 2009]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS