Cõi lặng thầm

Typography

Công án năm năm khẳng khiu lầy lội/ Chữ khổ oằn vai mang gánh rã rời/ Ngỡ đời ta từ nay là cõi chết/ Đốt mắt buồn lóng lánh ma trơi

 

Công án năm năm khẳng khiu lầy lội
Chữ khổ oằn vai mang gánh rã rời
Ngỡ đời ta từ nay là cõi chết
Đốt mắt buồn lóng lánh ma trơi

Mỗi sớm trở mình nghe đắng cay tủi hổ
Ngày qua ngày mắt máu đọng chiêm bao
Phụng Hiến...
Ôi...
Chữ cùng nghĩa vêu vao
Lời rũ rượi
Con phù du
lảo đảo...

Địa ngục năm năm
Trò chơi tra khảo
Thân chưa đau
tâm mục gỗ quan tài
Đêm chập chờn
đen đúa
cõi tương lai
Anh gục mặt
Tâm ôm tròn
Phật khóc...

Hôm nào đây anh nhìn đời khó nhọc
Niềm tin yêu mộc mạc bỗng trở về
Năm năm rồi
và công án
lê thê
Bỗng phút chốc tang hoang trò khai tử

Câu Phụng Hiến
Anh học từng mật ngữ
Vượt muôn ngàn máu lệ lạc loài rơi
Để hôm nay
Nghe thong thả
cõi người
Công án cũ
Đóa Sen Vàng
Hé Nụ.

Thế Huyền
[Tập san Pháp Luân - số 68, tr36, 2009]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS