Độc hành ca

Typography

Nửa đời ngoảnh nhìn như mộng/ Lang thang không một chốn về/ Đường trần dặm dài cô độc / Ta chừ vong lữ, vong quê.

 

Nửa đời ngoảnh nhìn như mộng
Lang thang không một chốn về
Đường trần dặm dài cô độc
Ta chừ vong lữ, vong quê.


Du tử dừng chân đứng ngó
Quanh mình vạn nẻo đường quê
Lối nào...? Riêng ta độc bộ
Nghêu ngao khúc hát ngày về.

Mặc Không Tử
[Tập san Pháp Luân - số 67, tr88, 2009]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS