Mỗi tháng Tư

Typography

Mỗi tháng tư mỗi lòng mỗi đóa/ Nở sen hồng Duy Ngã phương phi/ Tám mươi vẻ đẹp anh nhi/ Hiện thân đức Phật uy nguy vào đời.

 

Mỗi tháng tư mỗi lòng mỗi đóa
Nở sen hồng Duy Ngã phương phi
Tám mươi vẻ đẹp anh nhi
Hiện thân đức Phật uy nguy vào đời.

Mỗi tháng tư dịu vời nguyên đán
Bốn loại mừng khánh đản nguyên xuân
Trầm hương năm thể mười phương
Mỗi chân tâm tự tròn gương trăng rằm.

Mỗi tháng tư đăm đăm tuệ nhãn
Mỗi vườn tâm thoáng đảng diệu kỳ
Mỗi lòng mỗi tự tam quy
Nam mô Sakya Muni đại hùng.

Bảy sen nở trùng trùng phúc lạc
Diệu tâm là Diệu Pháp Liên Hoa
Mười phương quy ngưỡng Phật đà
Khai thị ngộ nhập chính là pháp âm.

Hạnh Phương
[Tập san Pháp Luân - số 62, tr65, 2009]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS