Mù sa

Typography

Lên mù sa / xuống mù sa / gom tình phố thị / gởi tà huy bay


Lên mù sa
xuống mù sa
gom tình phố thị
gởi tà huy bay
buồn
vui
cũng một kiếp này
nỗi kia
niềm nọ
từ ngày ruổi rong
hỏi em
em có buồn không?
thu phai màu tóc
bụi hồng lang thang
gót mòn cuộc lữ
đi hoang
viết bài thơ
mộng
đêm tàn
huyễn hư…

Mặc Không Tử
[Tập san Pháp Luân - số 63, tr31, 2009]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS