Về một người tu sỹ

Typography

Chẳng hiểu vì sao có mây mờ
Vì sao trời đất bỗng là thơ
Nâu sồng thuở ấy còn bỡ ngỡ
Thả chút tình không in dấu mơ.

 

Chẳng hiểu vì sao có mây mờ
Vì sao trời đất bỗng là thơ
Nâu sồng thuở ấy còn bỡ ngỡ
Thả chút tình không in dấu mơ.

Tôi chỉ là người đưa gió thu
Nhuộm bao chiếc lá, gối sương mù
Vì sao kinh kệ là tiếng nắng
Vô tình tán thán gót lãng du.

Chẳng hiểu vì sao có đôi bờ
Chập chùng sóng bạc vỗ vu vơ
Người về vô thỉ xin xuống tóc
Mỉm nụ cười thương lũ cỏ chờ.

Cỏ chờ tai mỏi xanh rồi úa
Trăng năm xưa giờ vẫn là trăng   
Ôi màu áo ấy trong tôi đỏ
Thành những thuyền hoa buổi nguyệt cầm.

Pháp Hiền
[Tập san Pháp Luân - số 49, tr.9, 2007]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS