Hẹn

Typography

Lòng đã hẹn với mây ngàn gió núi
Cố Đô ơi! Dã Hạc có quay về?
Hoa mùa cũ, Sầu Đông trở giấc
Nên xuân về thơm ngát hương quê.

 

Lòng đã hẹn, ừ xuân này đến Huế
Thăm Huyền Không, Thiên Mụ vọng chuông chiều
Đêm phố mộng dòng Hương Giang lặng lẽ
Thả chút tình trôi giữa cõi cô liêu.

Lòng đã hẹn với mây ngàn gió núi
Cố Đô ơi! Dã Hạc có quay về?
Hoa mùa cũ, Sầu Đông trở giấc
Nên xuân về thơm ngát hương quê.

Dã Hạc
[Tập san Pháp Luân - số 48, tr.82, 2007]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS