Hư huyễn

Typography

Em cầm bút
chép lời kinh
để nghìn sau
lời kinh còn mãi

 

Em cầm chổi
quét lá vàng
để mùa thu sang
lá vàng đổ xuống

Em cầm bút
chép lời kinh
để nghìn sau
lời kinh còn mãi

Áo em bạc màu nâu
từng đêm thâu
từng đêm thâu
vùi đầu với con chữ

Mắt em sáng
đi trong ngày tháng
nổi chìm hư huyễn
em ơi…
 
Thiện Phước
[Tập san Pháp Luân - số 49, tr.87, 2007]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS