Tập san Pháp Luân - số 47

Typography

Trong số này:

#Tác giảTiêu đềTrang
1  TT. Thích Đức Thắng  Bốn tâm vô lượng (tt)  03
2  Thích nữ Chơn Hạnh  Hình tượng đức Phật Di Lặc và ý nghĩa của nụ cười  13
3  Minh Nguyên  Cây nêu ngày Tết  16
4  Định Thông  Nhìn ra tia nắng sớm của năm mới  22
5  Phước Hải   Ý nghĩa cầu an đầu năm  26
6  Trần Huệ Hiền  Nụ cười sương mai  32
7  Pháp Hiền cư sỹ  Từ Empedocles đến Bồ-đề đạo tràng (tt)  33
8  Minh Thạnh  “Tạp chí” video Xuân từ các chùa, tại sao không?  48
9  Diệu Phi  Xuân Di Lặc, nói chuyện về tượng Bồ-tát Di Lặc từ góc độ truyền thông  62
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
29      
20      
21