Tập san Pháp Luân - số 10

Typography

Trong số này:

#Tác giảTiêu đềTrang
1  TT. Thích Đức Thắng  Tứ đế (tt)  03
2  Trí Lộc  Cuộc đời và ánh đạo của Tôn giả Sàriputta (tt)  
3  Trí Nguyệt  Ánh sáng giác ngộ  
4  Ỷ Thu Am  Giá trị giác ngộ của đức Phật đối với kiếp nhân sinh  
5  Thích Đồng Thành  Khái niệm thời gian trong Phật giáo (tt)  
6  Trần Lan Chi  Kiến trúc Phật giáo qua các thời kỳ  
7  Hạnh Phương  Linh Sơn hội thượng (thơ)  
8  Thị Nghĩa  Hương đàm (thơ)  
9  Phước Tâm  Trở về thực tại (thơ)  
10  Mộng Yên Sinh  Hoa trắng (thơ)  
11  Đồng Châu  Cảm hoài (thơ)  
12  Tâm Phương  Phật giáo Giao Châu thế kỷ thứ IV và V  
13  Quang Sơn  Mạnh mẽ thay hòa hợp! Yếu thay chia rẽ!  
14  Nguyễn Tường Bách  Dòng người bất tận  
15  Mặc Không Tử  Cái đẹp vượt thời gian  
16  Tâm Hà  Vị Bồ-tát bảo vệ trẻ em trong truyền thống Phật giáo Nhật Bản (tt)  
17  TT. Thích Nguyên Giác  Truy niệm nạn nhân sóng thần năm 2005  
18  Yến Nhi  Bàn chân của pho tượng Phật Niết-bàn  
29  Thông Tánh  Phim hoạt hình Huyền thoại về đức Phật  
20  Từ Quang  Thế giới đang nỗ lực cứu trợ, khắc phục thảm họa động đất và sóng thần  
21     (nhạc)  b3

ÁNH SÁNG GIÁC NGỘ

Sự chứng ngộ Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác của đức Phật Thích-ca có nhiều ý nghĩa quan trọng và thiết thực đối với cá nhân và xã hội loài người.

Ngài đã chứng tỏ cho mọi người thấy rằng: Mỗi con người đều sẵn có khả năng thăng hoa từ ý chí đến hành động, chuyển hóa từ con người phàm phu thành bậc Thánh nhân, hay nói khác đi, đó là sự khẳng định tính thành Phật trong mỗi con người.

Ngài đã mở lối, chỉ cho chúng ta tự cảm nhận và xác định cho mình một hướng đi chân chính phù hợp với Chánh pháp. Để từ đó, chúng ta vận dụng Phật pháp vào đời sống thường nhật với tâm hồn trong sáng hơn; biết san sẻ, thương yêu và đùm bọc nhau hơn trước cảnh vô thường với những biến động đầy bi thương tang tóc, mà điển hình là cơn sóng thần vừa xảy ra tại Nam Á đã cướp đi hàng trăm nghìn sinh mạng.

Vì vậy, trong mùa Thành đạo năm nay, chúng ta hãy đồng tâm hiệp lực cầu nguyện cho những nạn nhân vừa tử nạn sóng thần được siêu sanh về cảnh giới an lạc, và con người hiện tại sống trong tình thương yêu lẫn nhau để xây dựng một thế giới ngày càng tươi đẹp và hạnh phúc.

Nhân ngày Thành đạo PL.2548 và mừng Xuân Ất dậu, BBT Tập san Pháp Luân xin gởi đến chư tôn đức Tăng Ni, quý Cư sĩ Phật tử, chư Thiện tri thức và quý vị độc giả lời cầu chúc thân tâm thường lạc.

BBT.
PL.2548-No.10/ tháng 12 năm Giáp Thân

[Toàn tập Pháp Luân]