Chiều giữa tha ma - Ẩn sỹ

Typography

Ngoài hiên sương đêm xuống
Dế hát khúc vô thường
Ẩn sỹ ngồi trầm mặc
Bên song gió lùa hương.

 

CHIỀU GIỮA THA MA

Chiều ngồi lại giữa tha ma mộ địa
Bóng hoàng hôn dựng vách nắng mây treo
Đồi cỏ dại vẫn âm thầm hoa nở
Chuyện đời người như nấm mộ cheo leo.

ẨN SỸ
(Tặng giáo sư Đạo Sinh)

Ngoài hiên sương đêm xuống
Dế hát khúc vô thường
Ẩn sỹ ngồi trầm mặc
Bên song gió lùa hương.

Từ Niệm
[Tập san Pháp Luân - số 42, tr.59, 2007]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS