Hát cho Mùa mới

Typography

Nở chút nắng mai vui
Tôi về đâu cũng được
Vẫn là bóng am côi
Một tờ Kinh sám hối
Thả giữa trái tim đời.

 

Nguyện như đám mây trời
Trôi về đâu cũng được
Chỉ riêng vườn em thôi
Chim tha mùa Xuân tới
Dệt áo lá xanh phơi.

Nguyện như đám mây trời
Trôi về đâu cũng được
Miễn bên ấy cõi người
Đêm rằm trăng sám hối
Rỗng lặng bóng am côi.

Nguyện như đám mây trời
Trôi về đâu cũng được
Miễn em ngậm hoa cười
Vào phố chiều rũ rượi
Nở chút nắng mai vui.

Nở chút nắng mai vui
Tôi về đâu cũng được
Vẫn là bóng am côi
Một tờ Kinh sám hối
Thả giữa trái tim đời.

Và, em thôi khóc nhé!
Yêu lấy vô thường tôi.

Pháo Hiền
[Tập san Pháp Luân số - 44, tr.9, 2007]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS