Ngu ngơ

Typography

Nửa đêm trăng ghé vườn chùa/Viết bài thơ Mộng.../

 

Nửa đêm
trăng ghé vườn chùa
Viết bài thơ
Mộng
lên mùa Xuân phai
Ngu ngơ ngõ Trúc
trăng cài
Ngu ngơ cỏ lá
hiên ngoài đọng sương.

Mặc Không Tử
[Tập san Pháp Luân - số 40, tr.63, 2007]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS