Trở về

Typography

Trở về nương tựa cội tâm/ Phước duyên cuối nẻo phong trần thong dong/

 

Trở về nương tựa cội tâm
Phước duyên cuối nẻo phong trần thong dong
“Đường xưa mây trắng” mênh mông
Chân trời quê cũ bụi hồng hóa sinh.

“…” Nhất Hạnh
Liên Thao

[Tập san Pháp Luân - số 23, tr.54, 2006]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS