Pháp Tạng Bồ-tát

Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Ngài Pháp Tạng Bồ-tát/ Thề nguyện lúc tu nhơn/ Tâm từ bi đại lực/ Thương muôn loài chúng sanh/

 

Ngài Pháp Tạng Bồ-tát
Thề nguyện lúc tu nhơn
Tâm từ bi đại lực
Thương muôn loài chúng sanh.

Bốn tám điều hoằng nguyện
Dựng lập cõi an vui
Cõi nước thuần thanh tịnh
Đoạn dứt nghiệp luân hồi.

Muôn chim cùng diễn pháp
Bước kinh hành thảnh thơi
Mạn-đà hoa thơm ngát
Đất Phật nơi chân người.

Thề nguyện rồi dõng mãnh
Tinh tấn Ngài vững tâm
Dù qua bao nghịch cảnh
Chánh định vẫn kiên cường.

Quán các pháp như huyễn
An trụ giải thoát môn
Nhẫn bao điều khó nhẫn
Đại nguyện Ngài viên thông.

Khi ấy đêm bừng sáng
Khắp Trời Người hoan ca
Đảnh lễ Tây Phương Phật
Hiệu là A-di-đà
A-di-đà.

Diệu Trân
[Tập san Pháp Luân - số 21, tr.22, 2006]