Cõi lòng

Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times

Hôm qua / Ta rơi vào vũng tối / Đầy đọa thân mười tám cửa lao tù /

 

Hôm qua,
Ta rơi vào vũng tối
Đầy đọa thân mười tám cửa lao tù
Oán làm chi khi mất kiếp nhân từ
Để phải sống kiếp quả - nhân lạc lối.

Hôm qua,
Ta lạc nơi vũng tối
Nhớp thân gầy trên bãi tha ma
Đây đó đôi vong hồn oan lạc
Réo ta nghe cung bậc của trần ai.

Hôm qua,
Ta nhóm đèn le lói
Thấy thân gầy bên đóm lửa mỏng manh
Nhưng chớ bảo ánh lửa hồng sẽ tắt
Chứng được rồi ngọn đuốc cháy trong tâm.

Hôm nay,
Ta bắt ngọn lửa hồng
Đốt sạch hết mọi ưu phiền vô ngã
Sống lại đi bông hoa rừng dạo nọ
Nở thơm đời giữa cõi sống từ bi.

Khôi Nguyên
[Tập san Pháp Luân - số 20, tr.43, 2005]