Với bóng tà dương

Typography

Thưa cùng với bóng tà dương/ Tôi người lạc bước giữa đường nhân gian/


Thưa cùng với bóng tà dương
Tôi người lạc bước giữa đường nhân gian
Tạ ơn một kiếp trầm hoàn
Cho tôi thấy được muôn vàn khổ vui
Niềm chung xin gởi lại người
Niềm riêng chừ thả mây chiều bay đi
Trăm năm nắng chợt mưa thì
Lối về hư ảo còn gì cho nhau
Ngồi nghe biển hẹn ngàn dâu
Bờ rêu xanh phủ trắng màu thời gian
Đi-về giữa nhịp ly tan
Khói mây nhân ảnh lấp tràn ước mong
Ngày mai sóng nước xuôi dòng
Lời thơ nhỏ lệ giữa lòng tịch liêu.

Thông Nhã
[Tập san Pháp Luân - số 14, tr.86, 2005]

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS